Arvot ja toimintatavat

Lehmuskodin toiminnan tarkoituksena on turvata asukkaillemme hyvä, laadukas elämä, luoda edellytykset mahdollisimman normaalille elämälle ja taata heille yhteiskunnan jäsenenä kuuluvat oikeudet.

Lehmuskodin asukkaille tarjotaan yksilöllistä ja turvallista elämää, jossa heidän vaikuttamismahdollisuuksiaan kunnioitetaan. Yksi tärkeimmistä tavoitteistamme on asukkaiden elämänlaadun parantaminen ja heidän hyvinvointinsa ylläpitäminen.

Lehmuskodin tarjoamat palvelut ovat kaikkien osa-alueiden osalta laadukkaita. Lehmuskodin periaatteisiin kuuluu välittäminen, kunnioitus, luottamus ja ammatillinen työskentelytapa.