Palvelut

Hoitokodin hoitopalvelut koostuvat kolmesta hoitomuodosta: valvottu hoito, tehostettu hoito ja täysin tuettava hoito. Palvelukodissa on 15 vakituista paikkaa sekä jatkuva intervallihoitomahdollisuus.

Lehmuskodin palvelut jakaantuvat asumispalveluihin ja muihin palveluihin. Asumispalveluiden ytimenä on ympärivuorokautinen hoiva ja huolenpito sekä jatkuva seuranta ja hoito. Myös akuuttien hoitotarpeiden palveluvalmius on ympärivuorokautinen.