Kymen Lehmuskoti Oy

Yksilöä kunnioittavat arvot ja toimintatavat

  • Lehmuskodin toiminnan tarkoituksena on turvata asukkaillemme hyvä, laadukas elämä sekä luoda edellytykset mahdollisimman normaalille elämälle ja taata yhteiskunnan jäsenenä kuuluvat oikeudet.
  • Lehmuskodin asukkaille tarjotaan yksilöllistä ja turvallista elämää, jossa heidän vaikuttamismahdollisuuksiaan kunnioitetaan. Yksi tärkeimmistä tavoitteistamme on asukkaiden elämänlaadun parantaminen ja heidän hyvinvointinsa ylläpitäminen.
  • Lehmuskodin tarjoamat palvelut ovat kaikkien osa-alueiden osalta laadukkaita. Lehmuskodin periaatteisiin kuuluvat välittäminen, kunnioitus, luottamus ja ammatillinen työskentelytapa.