Kymen Lehmuskoti Oy

Palveluissa kolme hoitomuotoa

Hoitokodin hoitopalvelut koostuvat kolmesta hoitomuodosta:

  • valvottu hoito
  • tehostettu hoito
  • täysin tuettava hoito.

Palvelukodissa on 15 vakituista paikkaa sekä jatkuva intervallihoitomahdollisuus.

Ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa

Lehmuskodin palvelut jakautuvat asumispalveluihin ja muihin palveluihin. Asumispalveluiden ytimenä on ympärivuorokautinen hoiva ja huolenpito sekä jatkuva seuranta ja hoito. Myös akuuttien hoitotarpeiden palveluvalmius on ympärivuorokautinen.